+ 359 878 207 156 |   info@howthrive.com

КСО

Home / КСО

Мили приятели и партньори,

Ние от How thrive вярваме, че за да процъфтяваме истински е важно да споделяме с другите – нашите знания, опит, време, ресурси, енергия и емоции.

Поради тази причина, като продължение на нашето мото Процъфтяващи хора. Процъфтяващ бизнес. Процъфтяващ свят. основахме и Фондация Процъфтяваща България. 

Фондация Процъфтяваща България има за цел да се грижи за психичното здраве и благоденствие на всички нива, да подобрява средата в страната ни от гледна точка на осъзнатостта за здравето, баланса, позитивните навици и промяна на нагласите с фокус щастие, благополучие, процъфтяване.

Мисия на Фондация Процъфтяваща България: Да помага за постигането на по-високи нива на психично здраве и благоденствие във всички аспекти посредством изграждане на позитивни навици и съзнание за процъфтяване.

Екипът ни разполага с специфична и интересна експертиза и може да се включва в инициативи, които повишават осъзнатостта за 6-те нива на благоденствие и насоки за подобряването им. Освен това имаме възможността да използваме приложението за създаване на позитивни навици и съзнание за процъфтяване How thrive app. По този начин печелите следните ползи:

  1. Предоставяте на екипа си иновативна социална придобивка – използване на приложение за създаване на позитивни навици и съзнание за процъфтяване How thrive app.
  2. Можете да брандирате програма в приложението и да заложите след проведен с нашия екип уъркшоп специфични практики и програми, които да подобряват различни аспекти във вашата компания по отношение на управлението на човешкия капитал – грижа за физическото, емоционалното, психичното/менталното здраве, коучинг умения, холистични програми, дихателни и кинезиологични упражнения.
  3. Всеки път, когато изберете да използвате приложението How thrive app за себе си, за екипа си и за вашата компания, вие подкрепяте инициатива на Фондация Процъфтяваща България. Може да избирате от актуалните инициативи на Фондация Процъфтяваща България към момента или заедно като партньори да стартирате нова инициатива, която да е в перфектен синхрон с вашата корпоративна визия.
  4. Можете да подкрепяте и Фондация Процъфтяваща България като дарители или като доброволци, участвайки в нашите инициативи.

Визия на  Фондация Процъфтяваща България е: Да бъде предпочитан партньор за вашата КСО политика и програма и да участва в национално значими проекти – свои и в сътрудничесто с други организации, повишавайки осъзнатостта за грижата за себе си, подобряване на здравето, баланса и благоденствието на всички нива и изграждане на съзнание за процъфтяване.

За нас ще бъде огромна радост, привилегия и отговорност да сме ваши партньори в корпоративната ви социална отговорност.

Свържете се с нас за повече информация на 0878207156 и info@howthrive.com