+ 359 878 207 156 |   info@howthrive.com

Холистичен подход в корпоративните стратегии за благоденствие

Home / Холистичен подход в корпоративните стратегии за благоденствие

Освновната експертиза на How thrive е холистичният подход при изграждането на корпоративни уелнес стратегии и уелнес програми. Често се говори за холистичен подход, без да се разбира в дълбочина и да се дефинира какво обхваща той. Холистичният подход е цялостен, т.е. работи се на много нива. Холистичен подход в индивидуални консултации е подход, който работи едновременно върху физическо, енергийно, емоционално, ментално ниво. Организациите са колективен организъм, който също може да бъде обхванат по този начин с оглед на съставянето на цялостна стратегия за благополучие на работното място.

За целта нашият екип използва множество инструменти, с които да обхване цялостната и индивидуалната картина на служителите в организацията, както и да обобщи целите пред компанията и пред екипите.

 • Използваме специални въпросници, обхващащи всички нива на благоденствие.
 • Извършваме биометрични измервания.
 • Анализираме получените данни.
 • Разговаряме с мениджмънта, HR отдела, служителите.
 • Преминаваме с компанията и екипа през специфичен процес по изграждане на цялостна корпоративна уелнес стратегия, която е изработена специално за потребностите, приоритетите и целите на конкретната организация.
 • Съдействаме на компаниите за изграждане на план от програми с инициативи, предизвикателства, обучения и т.н.
 • Имаме капацитета да провеждаме голяма част от програмите.
 • Водим се от холистичния подход в целия процес с грижа за хората и постигането на благоденствие и процъфтяване на всички нива.
 • Съдействаме за измерване и анализ на резултатите.
 • Фасилитираме последващи етапи на уелнес стратегиите.
 • Разполагаме с множество партньорства, които ни помагат да сме гъвкави и да работим с голямо портфолио за допълнително добавена стойност за компаниите, които ни се доверяват.
 • Използваме експертизата си в Управлението на човешки ресурси, Трудова и организационна психология, Позитивна психология, Холистично консултиране по хранене (клетъчно хранене), Енергиен баланс чрез кинезиология, Емоционален баланс чрез вибрационна терапия с цветни есенции, K-Power метода и др.
 • Разполагаме с приложение за екипите How Thrive app, което може да се къстамизира според целите и желанията на екипа

Ако желаете да се срещнем и да обсъдим вашата холистична уелнес стратегия, свържете се с нас на 087820716 и info@howthrive.com

За нас е мисия да споделяме инструменти за изграждане на позитивни навици, съзнание за процъфтяване, осъзнатост, щастие и благоденствие на всички нива, както в личен план, така и на работното място. Мотото ни е Thriving people. Thriving business. Thriving world.